درس‌ها

اغلب اسلایدهایم را در مخزن زیر نیز گذاشته‌ام https://github.com/yoosofan/slide

تقریبا همهٔ کلاس‌های برخطم را در کانال یوتیوبم گذاشته‌ام.

درس‌های کنونی

فهرست درس‌های قدیمی

دیگر نکته‌های مربوط به درس‌ها

محدودیت‌های انتشار عمومی

دانشجویان گرامی اگر علاقه‌مند باشند می‌توانند با ذخیره کردن نمونه‌ها و تمرین‌ها برای خودشان، روند یادگیری‌شان را نگهداری کنند. دانشجویان و دانش‌آموختگان گرامی، مثال‌ها یا تمرین‌های درس را نباید هیچ جایی به صورت عمومی منتشر کنند زیرا به نوعی متعلق به کلاس درس است ولی آنهایی که تمرین نیست و صرفا پیشنهاد بوده است یا در جای دیگری دیده‌اند (با اشاره به منبع و رعایت حق مؤلف آن) یا مسأله‌هایی که خود دانشجو طرح کرده است انتشار عمومی خوب است.

بنابراین اگر به هر نوعی مخزن(repository) عمومی ساخته شده در راستای فعالیت‌های اضافی برای کلاس این درس بوده است لطفا در توضیح‌های مخزن بنویسید که این مخزن در راستای درس ... در رشتهٔ مهندسی کامپیوتر در دانشگاه کاشان در نیمسال ... سال ... زیر نظر مهندس یوسفان بوده است.

قانون حق مؤلف در همه جا وجود دارد که متأسفانه هنوز به خوبی در ایران رعایت نمی‌شود. برای آشنایی بیشتر با چند قانون حق مؤلف در زمینهٔ محتواهای آموزشی می‌توانید صفحه‌های زیر را بخوانید.