(مدل‌سازی و بررسی کارآیی سیستم‌های کامپیوتری)

Modeling and Perfomance Evaluation of Computer Systems (مدل‌سازی و بررسی کارآیی سیستم‌های کامپیوتری)
(کتاب‌های پیشنهادی)
Theoretical books:
 1. Art of Computer Systems Performance Analysis Techniques For Experimental Design Measurements Simulation And Modeling
  Raj Jain
  Wiley Computer Publishing, John Wiley 0471503363 Pub Date: 05/01/91
 2. Analyzing Computer System Performance with Perl::PDQ
  Neil J. Gunther
  second edition, Springer, 2011 , http://www.perfdynamics.com/
 3. From Algorithms to Z-Scores: Probabilistic and Statistical Modeling in Computer Science
  Norm Matloff, University of California, Davis
 4. A First Course in Design and Analysis of Experiments
  Gary W. Oehlert
  University of Minnesota , Copyright c 2010 Gary W. Oehlert. All rights reserved.
 5. Measuring computer performance A practitioner's guide
  David J. Lilja, cambridge university press, 2004
 6. Performance by Design: Computer Capacity Planning by Example
  By Daniel A. Menascé, Virgilio A.F. Almeida, Lawrence W. Dowdy
  Publisher : Prentice Hall PTR , Pub Date : January 05, 2004 , ISBN :0-13-090673-5 Pages : 552
Statistical books:
 • Probability, Markov chains, queues and simulation: the mathematical basis of performance modeling
  William J. Stewart, Princeton University Press, 2009
 • Queueing Networks and Markov Chains Modeling and Performance Evaluation with Computer Science Applications
  Gunter Bolch, Stefan Greiner, Hermann de Meer, Kishor Shridharbhai Trivedi
  John Wiley & Sons, second edition, 2006
 • Probability and Statistics with Reliability, Queueing, and Computer Science Applications
  Kishor Shridharbhai Trivedi
  Wiley-Interscience, 2001

Tools: