پایگاه داده

ابزاری برای اجرای دستورهای جبر رابطه‌ای

تعدادی از کتاب‌های مناسب برای درس پایگاه داده‌ها در ادامه گذاشته شده است.

  • ` اصول و طراحی پایگاه داده ها (مخصوص دانشجویان کاردانی و کارشناسی کامپیوتر) ، نویسندگان: احمد براآنی، محمدعلی نعمت بخش

  • اصول و طراحی پایگاه داده ها (مخصوص دانشجویان کاردانی و کارشناسی کامپیوتر)، نویسنده: تالین ساهاکیان

  • سیستم مدیریت پایگاه داده ها (مفاهیم و تکنیک ها) ، نویسنده: سید محمدتقی روحانی رانکوهی

  • مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها (با اصلاحات و افزوده ها)، نویسنده: سید محمدتقی روحانی رانکوهی

دیگر منابع


سامانه‌های مدیریت پایگاه داده DBMS

در سال‌های گذشته به عنوان تمرین سامانه‌های مدیریت پایگاه دادهٔ گوناگونی به کار گرفته شد که مهم‌ترین آنها شاید PostgreSQL از برخی جنبه‌ها باشد ولی بهتر است که سامانه‌های گوناگون بررسی شود. در ادامه تعدادی از سامانه‌های مدیریت پایگاه داده مهم گذاشته شده است.

  • PostgreSQL

  • MariaDB پروژه‌ای متن باز و رایگاه موازی با MySQL است که می‌کوشد مانند آن باشد و برخی از توانایی‌های متفاوت را نیز داشته باشد و همزمان متن باز و رایگان باقی بماند.

SQLite

یک سامانهٔ مدیریت پایگاه دادهٔ (DBMS) کامل نیست بلکه سودمندی مهم آن نیاز نداشتن به پیکربندی و نصب جداگانه آن است و البته بسیاری از سودمندی‌های سامانه‌های مدیریت پایگاه داده‌ها همچون مجوزها را ندارد.

ابزارهایی برای کار ساده‌تر با sqlite

سامانه‌های مدیریت پایگاه داده به زبان java

جبر رابطه‌ای