CSharp

فهرست کتاب‌های پیشنهادی برای #C

 • C# 4.0: The Complete Reference/Herbert Schildt/McGraw-Hill Osborne Media; 1 edition (April 27, 2010)

 • Essential C# 4.0 / Mark Michaelis. / 2010 Pearson Education

 • Beginning Visual C# 2010 /Karli Watson , Christian Nagel , Jacob Hammer Pedersen , Jon Reid , Morgan Skinner / Wiley Publishing, Inc.

 • C# 4.0 in a Nutshell, Fourth Edition / Joseph Albahari and Ben Albahari / O’Reilly

 • Visual C# 2010 Recipes: A Problem-Solution Approach / Allen Jones and Adam Freeman / Apress

 • Accelerated C# 2010 / Trey Nash / Apress

 • CLR via C# Third Edition/ Jeffrey Richter / Microsoft Press

 • ECMA-335 4th Edition June 2006 Common Language Infrastructure (CLI) Partitions I to VI /


کار با CSharp در لینوکس

نخست باید mono را نصب کنید. mono یک پیاده سازی متن باز از CSharp است که بر روی چندین سیستم عامل امکان کامپایل و اجرای برنامه‌ای CSharp را فراهم می‌کند.

برای کامپایل و اجرا کردن برنامه test.cs باید دستورهای زیر در یکی از پیشانه‌ها (کنسول‌ها ، ترمینال‌ها) مانند gnome-terminal یا xterm یا konsole در لینوکس اجرا شود. در ویندوز باید cmd را اجرا کرد و به پوشه‌ای که mono نصب است رفت و در آنجا دستورهای زیر را اجرا کرد. البته در ویندوز پس از نصب mono در start menu بخش programs پیوندی برای اجرای خط فرمان mono بدون نیاز به تغییر مسیر گذاشته شده است که با اجرای آن می‌توانید در هر مکانی دستورهای زیر را اجرا نمایید. مهم‌ترین تغییر آن فقط افزوده شدن مسیرهای mono به مسیرها پیش فرض ویندوز (path) در این محیط است.

$ gmcs test.cs
mono test.exe

sample codes

برای اشکال زدایی در برنامه‌ها و همچنین به کارگیری برخی از توانایی‌های اشکال زدایی مانند شمارهٔ خط کد در حال اجرا (StackFrame.GetFileLineNumber) برنامه به صورت زیر کامپایل و اجرا شود.

gmcs -debug test.cs
mono --debug test.exe

monodevelp محیط یکپارچهٔ اجرا برای کامپایل و اجرای این زبان فراهم می‌کند.

فهرست سایت‌های آموزشی همراه با برنامه‌های نمونه