آزمایشگاه سیستم عامل

جزوهٔ آزمایشگاه سیستم عامل

برنامه‌هایی در linux برای آزمایشگاه سیستم عامل


ماشین‌های مجازی که در این درس می‌تواند به کار گرفته شود

virtualbox images برای گرفتن برخی از تصویرهای نصب شدهٔ آمادهٔ اجرا از سیستم عامل‌های متن باز و رایگان

bitnami

فهرستی از برنامه‌های نصب شدهٔ آمادهٔ اجرا و همچنین محیط‌های پیکربندی شده از نرم‌افزارهای گوناگون رایگان و متن باز همچون LAMPP و LAPP برای سیستم‌های عامل گوناگون