نکته‌هایی دربارهٔ آزمون‌ها

نکاتی که باید دانشجویان گرامی در هنگام دادن آزمون رعایت کنند

نکات عمومی

۱ـ خودکار ، مداد ، مداد پاک کن و دیگر لوازمی که برای آزمون نیاز دارید به همراه داشته باشید

۲ـ پبش از آزمون به اندازهٔ کافی استراحت نمایید و غذای کافی خورده باشید تا سر آزمون سر حال باشید

۳ـ تلفن همراه و دیگر وسیله‌های ارتباطی در هنگام آزمون را به کار نبرید

۴ـ در هنگام آزمون از جلسه صدای اضافی ایجاد نکنید. هنگام خارج شدن از آزمون نیز از ایجاد سر و صدای اضافی و یا گفتگو با همدیگر پرهیز نمایید.

۵ـ می‌توانید قلم‌گیر (پاک کردن خودکار) را در برگه خود به کار ببرید ولی نمی‌توانید نام خود را با آن بپوشانید که بتوان تغییر داد.

نکات اختصاصی

۱ـ فقط در زمان‌های ویژه‌ای به پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود اغلب در ده دقیقهٔ نخست آزمون و سپس نیم ساعت پس از آن و سپس ۴۵ دقیقه پس از پاسخ به پرسش‌های پیشین به پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود و سر آزمون این زمان‌ها گفته می‌شود. در این بازه‌های زمانی به پرسشی پاسخ داده نمی‌شود زیرا تمرکز دیگر دانشجویان به هم می‌خورد و نمی‌توانند خوب فکر کنند. بنابراین اگر پرسشی پیش آمد بر روی برگه بپرسید و در زمان پاسخ گویی پرسش خود را بگویید.

۲ـ اگر دانشجویی هر کار دیگری با مراقب یا استاد در جلسه داشته باشد فقط دست خود را بلند کند و بدون مقدمه در جلسه حرف نزند یا پرسشی نپرسد.

۳ـ دانشجویان باید پیش از خارج شدن از آزمون همهٔ برگه‌های مربوط به آزمون را (برگهٔ پاسخ‌ها ، برگهٔ پرسش و برگهٔ چکنویس) تحویل دهند

۴ـ در بازهٔ آزمون هر برگه‌ای که به شما داده می‌شود باید روی آن نام کامل و شمارهٔ دانشجویی خود را بنویسید.

۵ـ هیچ برگهٔ اضافی نباید همراه خود به آزمون بیاورید.