برنامه درسی نیمسال دوم ۹۴۲

برنامه ریزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ (۹۴۲) را آقای مهندس گلی با شرایطی پذیرفتند انجام دهند. بنابراین لطفا اگر هر گونه پرسشی در این زمینه یا پیشنهادی دارید با ایشان در میان بگذارید. رایانامهٔ ایشان در ادامه گذاشته شده است.

"salmangoli" <salmangoli@kashanu.ac.ir>; "salmangoli" <salmangoli@gmail.com>; "salman goli" <salmangoli@yahoo.com>

خبرهایی دربارهٔ نیمسال ۹۴۱

 • جلسهٔ معارفهٔ دانشجویان ورودی ۹۴ در تالار دانشکده‌مهندسی در طبقهٔ سوم برگزار می‌شود.

 • کارشناسی ۱۶ تا ۱۷

 • کارشناسی ارشد ۱۷ تا ۱۸

 • درس‌ها

 • 30026 مدارهای الکتریکی: برای ورودی ۹۲ و پیش از آن

 • 211712 مدارهای الکتریکی1: برای ورودی ۹۳ و پس از آن

 • ریاضی۲ گروه ۲۵ٕدر روزهای دوشنبه و چهارشنبه به احتمال فراوان حذف می‌شود.

مشکلات برنامه ریزی گروه مهندسی کامپیوتر از نیمسال یکم ۱۳۸۷ تا نیمسال یکم ۱۳۹۴

از نیمسال یکم ۱۳۸۷ با رأی همکاران گروه برای چهار دوره تا کنون مدیر گروه مهندسی کامپیوتر هستم. در این سال‌ها مشکلات گوناگونی در پیش روی گروه بود که برخی از آنها با گذر زمان و تغییر شرایط حل شد و برخی به وجود آمد. به هر حال پس از گذشتن آن شرایط و مشکلات و حل شدن آنها شاید کسی یادش نیاید یا حتی باور نکند چنین مشکلاتی وجود داشته است.

در این صفحه برخی از مشکلات برنامه ریزی گروه مهندسی کامپیوتر توضیح داده می‌شود. از مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به

 • کمبود تعداد استاد و نیاز به دعوت تعداد زیادی همکار مدعو که هر کدام شرایط ویژه‌ای نیاز داشتند.

 • کمبود تعداد کلاس در دانشکده و سهمیه‌بندی آن

 • توقعات همکاران و دانشجویان

 • برخی قانون‌های آموزشی دانشگاه

جزییات و توضیح‌های بیشتر …

برخی از موضوع‌های مربوط به نیمسال و انتخاب واحد

 • ریاضی۲ گروه ۲۵ٕدر روزهای دوشنبه و چهارشنبه به احتمال فراوان حذف می‌شود.

 • نزدیک شدن به مهلت گرفتن پروژهٔ کارشناسی برای ورودی ۹۱ و پیش از آن

941-news-phd-student-940623

گذراندن دورهٔ سربازی در بنیاد نخبگان برای دانشجویان برتر دورهٔ دکترا

تصویر اطلاعیه

تصویر فُرم

برطرف شدن برخی از مشکلات انتخاب واحد ۹۴۰۶۱۹

حل برخی از مشکلات انتخاب واحد به صورت فشرده به قرار زیر است توضیح‌های بیشتر در ادامه نوشته شده است.

 • حل مشکل پیشنیازی ریاضیات گسسته برای درس‌های ورودی ۹۲ و پیش از آن

 • ارائهٔ ریاضیات گسسته

 • پیشنیاز آزمدار منطقی فقط مدار منطقی گذاشته شد.

 • برداشته شدن شبکه از پیشنیازی مهندسی اینترنت فقط برای این نیمسال

 • بهبود وضعیت ریاضی ۲ روز چهارشنبه

 • ریاضی ۱ فقط پیشنیاز آمار و احتمال

جزییات و توضیح‌های بیشتر …

برطرف شدن مشکل درس‌های وابسته به ساختمان گسسته و چند موضوع دیگر برای انتخاب واحد

۱. چون در نمودار جدید پیشنیاز درس‌های ساختمان داده، مدار منطقی و نظریه زبان ها و ماشین‌ها درس با عنوان «ریاضیات گسسته» است بنابراین دانشجویان ورودی ۹۲ و پیش از آن نمی‌توانستند درس‌های سال بالاتر را بگیرند. چون آموزش کل راه حلی دیگری برای مسأله نداشت به صورت موقت پیشیازی سه درس یاد شده برداشته شد تا دانشجویان سال بالاتر بتوانند درس‌هایی را که به نوعی وابسته به این درس‌ها بودند بگیرند. البته بنا شد پس از انتخاب واحد پیشنیاز سه درس یاد شده را آموزش دانشکده بررسی نماید.

دانشجویان با توجه به تغییر عنوان برخی از درس‌ها از ورودی ۹۳ به بعد باید در گرفتن درس‌های دقت نمایند.

 • دو درس یکسان چنین وضعیتی دارند

 • 30042 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی: برای ورودی ۹۲ و پیش از آن

 • 211719 روش پژوهش و ارائه : برای ورودی ۹۳ و پس از آن

 • همچنین دو درس زیر

 • 96021 ریاضی مهندسی : برای ورودی ۹۲ و پیش از آن

 • 211720 ریاضیات مهندسی(کامپیوتر): برای ورودی ۹۳ و پس از آن

 • همچنین دو درس زیر

 • 30026 مدارهای الکتریکی: برای ورودی ۹۲ و پیش از آن

 • 211712 مدارهای الکتریکی1: برای ورودی ۹۳ و پس از آن

۲. درس‌های ریاضی و فیزیک دانشکده برق و کامپیوتر برای همهٔ گروه‌ها به صورت مشترک ارائه می‌شود.

۳. درس‌هایی که ویژهٔ ورودی ۹۴ هستند اکنون گنجایش صفر دارند و تا آمدن دانشجویان جدید به همین شکل باقی می‌مانند.

۴. درس‌های آزمایشگاه را به عقب نیندازید و در اولین زمان آنها را بگیرند اینها تنها درس‌هایی هستند که معرفی به استاد یا همانند آن ندارند و حتما باید به صورت عملی گذرانده شوند بنابراین می‌تواند مشکل‌های بزرگی را برایتان پیش بیاورد.

پیوند ثابت برای نیمسال ۹۴۱