برخی از مصوبه‌های گروه دربارهٔ دانشجویان

از مردادماه ۱۳۸۷ تا اسفندماه ۱۳۹۴ با رأی همکاران برای هر دورهٔ دو ساله و حکم رییس دانشگاه در هر دوره، مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان بوده‌ام. در این سال‌های کوشیده‌ام همواره همکاران و دانشجویان را تا حد امکان در جریان همهٔ جزییات و تصمیم گیری‌ها بگذارم تا به شفافیت کار گروه کمک کند و همه چیز روشن باشد و بتوانم از دیگران نیز همفکری بگیرم. در این راستا در این صفحه برخی از مصوبه‌های عمومی گروه مربوط به دانشجویان را می‌گذارم.

به کارگیری ابزار نیکولا برای ساخت این وب‌سایت جدید کمکم کرد که بتوانم ساده‌تر این اطلاع رسانی‌ها را انجام دهم و تعدادی از مصوبه‌های جدید را در این بخش بگذارم.

۹۴۰۶۰۳

 • برای اين كه میان دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۲ و پیش از آن و ورودی ۹۳ به بعد هماهنگی باشد و مشكلات كمتری برای درس‌ها پیش بیاید برای برنامهٔ درسی ورودی ۹۲ و پیش از آن تصویب شد:

  • چون نیمسال آینده آخرین نیمسالی است كه درس ذخیره و بازیابی ارائه خواهد شد بنابراین پیشنیازهای آن كامل برداشته شود تا همهٔ دانشجویان ورودی ۹۲ و پیش از آن بتوانند این درس را بردارند.

  • ذخیره و بازیابی از پیشنیازی سیستم عامل، پایگاه داده و نرم۱ برداشته شود.

 • پیشنیازهای درس‌های كارشناسی ورودی ۹۳ و پس از آن برای برطرف كردن برخی از مشكلات به صورت زیر تصویب شد:

  • «رياضيات گسسته» مانند «ساختمان گسسته» پيشنيازی نداشته باشد فقط از نيمسال دوم دانشجو بتواند این درس را بگیرد.

  • پيشنياز نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها فقط رياضيات گسسته شود.

  • شبكه های كامپیوتری همنياز با سيستم عامل شود.

  • نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها به پيشنياز كامپايلر افزوده شود.

  • درس طراحی الگوریتم پیشنیاز هوش مصنوعی گذاشته شود.

  • پیشنیاز پروژه گذراندن۸۰ واحد درسی شود.

  • روش ارائه و پژوهش پیشنیاز «کارآموزی» و «پروژه» شود.

  • همچنین یادآوری و تأکید می‌شود همهٔ دانشجویان کارشناسی باید پیش از زمان حذف و اضافهٔ نیمسالی که در آن نیمسال واحدهایشان به صد واحد می‌رسد موضوع پروژهٔ خود را به تصویب گروه برسانند. برای بیشتر دانشجویان این زمان در آغاز نیمسال هفتم خواهد بود بنابراین باید در تابستان پیش از آن، روی انتخاب موضوع پروژه کار کنند.

مصوبه‌های پیشین

مصوب شد از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴ درخواست‌های درس معرفی به استاد یا غیرحضوری برای دانشجویان کارشناسی در صورتی پذیرفته شود که درس درخواست شده را دانشجو، دست کم یک بار پیش از آن گرفته و افتاده باشد. در غیر این صورت و در وضعیت‌های ویژه درس با نظر گروه به صورت معرفی به استاد یا غیر حضوری به دانشجو داده می‌شود.

با توجه به مشکل‌هایی که دیر گرفتن پروژهٔ کارشناسی دانشجویان مهندسی کامپیوتر به وجود آورده و می‌آورد دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۰ و پیش از آن تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۳ فرصت دارند موضوع پروژه و استاد پروژه خود را مشخص نمایند و فرم پر شده و امضا شده پروژه را تا آن تاریخ به مدیر گروه تحویل دهند. دانشجویان ورودی ۹۰ و پیش از آن که پس از پایان این مهلت زمانی، پروژهٔ کارشناسی خود را در گروه تصویب نمایند به ازای هر ماه دیر کرد نیم نمره از نمره پروژهٔ آن‌ها کاسته خواهد شد و نمرهٔ نهایی آن‌ها پس از کم کردنِ مقدار محاسبه شدهٔ دیر کرد مشخص خواهد شد.

همهٔ دانشجویان کارشناسی باید پیش از زمان حذف و اضافهٔ نیمسالی که در آن نیمسال واحدهایشان به صد واحد می‌رسد موضوع پروژهٔ خود را به تصویب گروه برسانند. این مصوبه برای ورودی کارشناسی ۹۱ و پس از آن تصویب شد. برای بیشتر دانشجویان این زمان در آغاز نیمسال هفتم خواهد بود بنابراین باید در تابستان پیش از آن، روی انتخاب موضوع پروژه کار کنند.