انتشار الکترونیکی کتاب مقدمه‌ای بر مسابقات برنامه نویسی

نسخهٔ الکترونیکی کتابِ «مقدمه‌ای بر مسابقات برنامه‌نویسی» با هماهنگی میان نویسندگان و ناشر منتشر شد.

با هماهنگی میان نویسندگان و ناشر، این کتاب افزون بر نسخهٔ چاپی به صورت الکترونیکی نیز منتشر شد. امید است بتواند کمکی برای بهبود سطح برنامه نویسان و آشنایی بهتر با مسابقات برنامه‌نویسی باشد. اگر کتاب را ارزشمند و سودمند یافتید می‌توانید برای تشویقِ نویسندگان برای انتشار آثار بیشتر و بهتری به این شکل کمکی کنید یا نسخهٔ چاپی کتاب را خریداری نمایید. پخش الکترونیکی این کتاب به شرطِ حفظ یکپارچی و عدم تغییر در آن (به هر شکلی) کاملا آزاد است روشن است که برداشتن مطالبی از این کتاب بدون ارجاع به آن و پخش کردنِ آن به نام خود، کاری ناپسند و غیر قانونی است.

کارت بانک ملی از محسن بیگلری و فائزه میرزائی 6037997123309537

حساب paypal از امین بابادی http://paypal.me/AminBabadi

شماره‌های بیت‌کوین، ایتریوم و monero از احمد یوسفان

  • 1yQUAqDRftfKEH6opaN5hhPiyabmgbPsY

  • 0x25EF958A163fe8bee6a321BC6839Ea072119790B

  • 43hRo59AGvT1xueyaNyPgx56Co1BGmn4zgMUXzN5tc9vJCRMBnXcxkGgJpwedFNYpA41vGv5HepoN53JVhPcfaE6GrvBj7W

دریافت کتاب

پیوند دائمی به صفحهٔ اصلی کتاب

دیدگاه‌‌‌ها