پیوندها

فارسی در رایانه

امروزه با گذشت زمان مشکلات مربوط به کار با فارسی در سیستم‌های عامل به شدت کاهش یافته است ولی در گذشته‌ای نه چندان دور مشکلات گوناگونی برای آن وجود داشت و البته هنوز ویندوز صفحهٔ کلید استاندارد ایران را پشتیبانی نمی‌کند گرچه در نسخه‌های ۸ و ۸٫۱ مقداری از این مشکل‌ها کمتر شده است.

در این بخش به برخی از ابزارها برای کار فارسی می‌پردازم.