time_table_941_07

نسخهٔ هفتم

برنامه در آموزش وارد شده است لطفا بررسی کنید تا مشکلی وجود نداشته باشد و جدول یکم (درس‌ها) و جدول آخر (آزمون‌ها) با آنچه در سامانهٔ آموزش است همخوانی داشته باشد. جدول مناسب برای آموزش احتمالا ناهماهنگی‌هایی با برنامهٔ وارد شده دارد که مهم نیست. فقط جدول‌های اول و آخر مهم است.

نسخهٔ ششم

این نیمسال آخرین نیمسالی است که محاسبات عددی برگزار می‌شود زیرا در برنامهٔ جدید این درس دیده نشده است بنابراین ورودی‌های ۹۲ و پیش از آنکه نیاز به اختیاری دارند باید این درس را بردارند.

برخی از ویرایش‌ها

  • آزمعماری گروه ۲ در شنبه ساعت ۱۶ حذف شد.

  • آزمنطقی گروه ۲ یک‌شنبه ساعت ۱۶ به سه‌شنبه ساعت ۸ منتقل شد

  • آزمعماری دوشنبه ساعت ۱۶ به چهارشنبه ساعت ۸ منتقل شد* زمان برخی آزمون‌ها تغییر کرد.

پیوند به آخرین نسخهٔ در حال تغییر

پیوند دائمی برای برنامهٔ درسی این نیمسال (این پیوند شاید آخرین نسخه را نشان ندهد زیرا سرویس دهنده‌های اینترنت پرونده‌ها را گاهی تا چند روز در خود ذخیره می‌کنند و به جای این که از وب‌گاه اصلی گرفته شود که به روز شده است نسخهٔ قدیمی‌تر را نشان دهند. البته پس از این که برنامه وارد سامانهٔ آموزش شد و این پرونده تغییر نکرد همین پرونده آخرین نسخه خواهد شد. البته فشردن کلید ترکیبی Ctrl+R یا کلید F5 در مرورگر نیز انجام شود.)

صفحهٔ آخرین تغییرات برنامهٔ درسی نیمسال ۹۴۱

دیدگاه‌‌‌ها