links

فارسی در رایانه

امروزه با گذشت زمان مشکلات مربوط به کار با فارسی در سیستم‌های عامل به شدت کاهش یافته است ولی در گذشته‌ای نه چندان دور مشکلات گوناگونی برای آن وجود داشت و البته هنوز ویندوز صفحهٔ کلید استاندارد ایران را پشتیبانی نمی‌کند گرچه در نسخه‌های ۸ و ۸٫۱ مقداری از این مشکل‌ها کمتر شده است.

در این بخش به برخی از ابزارها برای کار فارسی می‌پردازم.