Internet Engineering (not updated since 2009)

فهرست برخی از مراجع
منابعی برای پیشگفتار (پیش درآمدها ، بحث‌های کلی اولیه)
How the Internet Works, 8th Edition
The Internet GigaBook For Dummies
کتاب به نسب کاملی برای چندین بخش
Internet & World Wide Web How to Program
برای بخش xhtml و css شاید بهترین و خود آموزترین کتاب ، این کتاب باشد آدرس آخرین ویرایش آن تا کنون در این سایت گذاشته شده است.
کتاب‌های معرفی شده برای php به قرار زیر است.
php manual
PHP 5 For Dummies
PHP5 Power Programming کتاب‌های دیگری از نویسنده این کتاب
کتاب‌های معرفی شده برای javascript
JavaScript The Definitive Guide
کتاب‌های معرفی شده مهندسی وب
Web Engineering: Introduction and Perspectives
Web Engineering: A Practitioner's Approach
کتاب‌های معرفی شده برای وب معنایی
منبع اصلی برای وب معنایی
Thinking on the Web:Berners-Lee, Godel and Turinng
Enabling Semantic Web Services The Web Service Modeling Ontology
Social Networks and the Semantic Web

قانون‌هایی که باید رعایت کنید
۱ـ‌ همهٔ سایت‌هایی که طراحی می‌کنید یا نامه‌هایی که برایم می‌فرستید باید به زبان فارسی و کدگذاری آن یونی‌کد باشد
۲ـ همه صفحه‌ها باید برگشت به صفحه پیش از خود را داشته باشند تا بتوان به راحتی به عقب برگشت و همواره پیوندی به صفحه نخست نیز باید در همه صفحه‌ها باشد تا بتوان به صفحه نخست بازگشت.
۳ـ باید نام و مشخصات دیگری از خود شما روی سایت‌هایی که می‌سازید وجود داشته باشد.
ابزارهایی که در این درس به کار گرفته می‌شود.
بسته‌های آماده برای کارگزار وب و سامانهٔ پایگاه داده
همچنین می‌توانید بسته‌های درون این سایت را ببینید.
برای مقایسهٔ این بسته‌ها این سایت را ببینید.
تمرین‌های درس مهندسی (مربوط به سال ۱۳۸۷)
برای عنوان صفحهٔ اصلی نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را به فارسی بگذارید.
متن همهٔ صفحه‌هایی که برای تمرین‌ها و پروژه‌ها به کار می‌برید باید فارسی باشد

۱ـ سایتی با دست کم سه صفحه طراحی شود که باید درون آن تصویر و رنگ پس زمینه و رنگ متن و جدول و امکانات سادهٔ html را داشته باشد. این نباید از هیچ نرم افزار آماده سازی صفحه‌های وب کمک گرفته شود. سپس یک سایت میزبان رایگان (free host) برگزینید و در آن ثبت نام نمایید و صفحه‌های خود را درون آن بگذارید. سپس آدرس سایت را برایم با نامه بفرستید. آخرین زمان تحویل دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۷

۲ـ به کمک xampp یک کارگزار وب (web server) محلی راه اندازی نمایید و سپس یک سامانهٔ مدیریت محتوای (cms) متن باز (open source ) برگزینید و آن را روی کارگزار خود نصب کنید و با آن سایت ساده‌ای را بسازید و طرز کار با آن را یاد بگیرید. زمان تحویل شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۷ درون مرکز کامپیوتر

تعدادی از سامانه‌های مدیریت محتوای متن باز
برای یافتن فهرستی از این سامانه‌ها به این سایت و یا سایت و یا سایت مراجعه نمایید.