عضو هیأت علمی گروهِ مهندسی کامپیوتر، دانشکدهٔ مهندسی برق و کامپیوتر.
دانشگاه کاشان. استان اصفهان، کاشان، کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی، کد پستی:۸۷۳۱۷۵۳۱۵۳
دفتر : ساختمانِ ساتر (ساختمان جدید مهندسی) ، طبقهٔ دوم، راهروی شرقی، شمارهٔ اتاق ۳۵۱.
تلفن دفتر : ۰۳۱۵۵۹۱۳۴۶۸
Email (رایانامه) : بیشتر رایانامه‌هایم با yoosofan آغاز می‌شوند و پس از @ نام یکی از وب‌گاه‌های زیر می‌آید
kashanu.ac.ir ، mail.com ، gmail.com ، gmx.com ، myfastmail.com , ymail.com
نشانی تلگرام
کانالم دربارهٔ رمزپول‌ها

کارنامک(پیشینه‌نامه resume,cv) PDF , HTML , RST

برنامهٔ کاری و حضور در دفتر یا به صورت ics

در ساعت‌های «حضور» می‌توانید به دفتر بیایید یا زنگ بزنید و برای ساعت‌های «با هماهنگی» و دیگر زمان‌ها از سه روز پیش با رایانامه(email) وقت بگیرید. بسیاری از پرسش‌ها را می‌توانید به کمک نامه بپرسید.

جلسه‌های درس‌های اغلب کلاس‌های مجازی‌ام را در نیمسال‌های گذشته در یوتیوب و تعدادی را در lbry.tv گذاشته‌ام.


presearch odysee read.cash lbry.tv bitbucket github gitlab researchgate linkedin Gettr twitter AskUbuntu stackoverflow Medium disqus facebook sourceforge savannah gnu goblinrefuge Quora goodreads reddit bitcoin.it bitcointalk twitch youtube zotero blogspot Telegram Fastmail Gab restream.io theta.tv linktree bitchute hearthis.at cos.tv rumble